Kastamonu Kalesi' nin Fethi


Kastamonu adı nereden gelmektedir? sorusuna ne yazık ki en sık verilen cevaplar arasında  "Kastın Ne İdi Moni" hikayesi yer almaktadır.
Fakat şu unutulmaktadır ki, Kastamonu Kalesi 1185 - 1204 yılları arasında fethedilmiş ve bu dönemden tam 2 asır öncesinde de yöre Gastamoni - Gastumana - Gastumanna şekillerinde isimlendirilmiştir. Bizanslı tarihçi Niketas Khonitaes de yöreyi isimlendirirken Gas - Tumanna ibaresini kullanmıştır. Bu tarihçi M.S. 1000 yıllarında yaşamış bir tarihçidir.
Peki Kastamonu Kalesi' nin fethi nasıl gerçekleşmiştir? Kaledeki bayraklı türbe kime aittir. Konu ile ilgili elde bulunan tek ciddi ve somut bilgi Türkiye Rehber Ansiklopedisinde yer almaktadır. Bu bilgiler ışığında kaleme alınan Yunus Mürebbi ve Sancak isim
li hikaye ile Kastamonu' nun fethini gerçekleştiren askerler arasında gezinecek, Yunus Mürebbi ile Sancağı burca dikmenin heyecanı ve mutluluğunu yaşayacaksınız.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !